?>

Usługi on-line

Porady, konsultacje, wyjaśnienia, opinie prawne.

Porady

Udzielenie porad, konsultacji oraz krótkich wyjaśnień nie wymagających kompleksowej analizy poszczególnych problemów. Porady zawierają bezpośrednie wskazówki oraz wyjaśnienia co do sposobu rozstrzygnięcia określonego stanu faktycznego.
Krótki czas realizacji usług.

Opinia prawna

Kompleksowa analiza określonego stanu faktycznego zawierająca stanowisko doradcy podatkowego dotyczące sposobu rozstrzygnięcia danego zagadnienia.
Termin wykonania usługi uzgadniany indywidualnie z Klientem.

Zamówienia

Proszę sformułować pytanie i wysłać elektroniczny formularz zamówienia ze szczegółowym opisem stanu faktycznego. Należy podać wszelkie istotne informacje i fakty dotyczące danego stanu faktycznego, a następnie określić rodzaj usługi:
porady, konsultacje, wyjaśnienia,
opinia prawne.

Realizacja

Po zapoznaniu się z treścią pytania doradca podatkowy przedstawia warunki wykonania usługi (sugerowany rodzaj usługi i termin wykonania), wycenia daną usługę i zwraca się do Klienta o akceptację. Doradca ma prawo odmówić zawarcia umowy z Klientem. Klient akceptując warunki wykonania usługi przez doradcę, potwierdza zawarcie umowy z doradcą. Doradca podaje Klientowi numer rachunku bankowego w celu dokonania przelewu. Realizacja zlecenia przez doradcę następuje po zaksięgowaniu umówionej płatności na koncie bankowym doradcy.

W celu prawidłowego wykonania usługi doradca poprosi Klienta o przekazanie: niezbędnych informacji co do konkretnego stanu faktycznego, danych osobowych potrzebnych do wystawienia faktury VAT oraz dokładnego adresu na jaki zostanie przesłana wersja papierowa porady.

Sporządzona przez doradcę odpowiedź, porada lub opinia prawna wysłana zostanie Klientowi drogą e-mailową oraz w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą ( na życzenie Klienta – wyłącznie wersja papierowa). Przesyłka polecona zawiera również fakturę VAT, wystawioną zgodnie z odrębnymi przepisami.

Płatność

Rozliczenie następuje w drodze przelewu na rachunek bankowy doradcy podatkowego.

Formularz umożliwiający złożenie zamówienia

 (wymagane)
 (wymagany)