Wykłady podatkowe

Podstawowa działalność wykładowa

Wykonując zawód doradcy podatkowego prowadzę również działalność wykładową, w ramach której realizuję wykłady oraz seminaria dotyczące najbardziej problematycznych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, obowiązujących procedur kontroli oraz procedury sądowo - administracyjnej.

W zakresie działalności wykładowej prowadzonej dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz wielu branżowych podmiotów prywatnych, przez ponad 10 lat wykonałem kilkaset wykładów podatkowych, których najlepsza miarą są zadowoleni uczestnicy.Nowość - wykłady podatkowe w roku 2019.

Kompendium podatkowe 2019 r.

W ramach ww. wykładu przedstawiam znowelizowany stan prawny na gruncie ustaw VAT, CIT oraz PIT obowiązujący od dnia 1.01.2019 r. wraz z nową dokumentacją cen transferowych (nowe regulacje prawne wprowadzone od 2019 r.), omawiam nowe instytucje prawne uregulowane w nowej ustawie Ordynacja podatkowa oraz rozwiązuję bieżące zagadnienia problemowe na gruncie wymienionych tytułów podatkowych (w tym, m.in. w zakresie prawa do doliczenia podatku, zasad prawidłowego deklarowania podatku należnego oraz przestrzegania tzw. staranności gospodarczej na gruncie podatku VAT, a także kontrowersji podatkowych w obszarze przychodów oraz kosztów uzyskania przedsiębiorców w roku 2019).

Praktyka VAT w 2019 r. - nowelizacje ustawy o podatku VAT w 2019 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam praktyczne skutki nowelizacji ustawy o podatku VAT obowiązującej od 1.01.2019 r., w tym mi.n. nowe zasady opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych, procedurę sprzedaży usług cyfrowych, likwidację deklaracji VAT, nowe regulacje dla kas fiskalnych, jak również przedstawiam podsumowanie nowelizacji VAT w 2018 r. (p.wsz. w zakresie JPK, split payment) oraz omawiam najnowsze orzecznictwo TS UE oraz wyroki NSA w zakresie podatku VAT wyjaśniające przedsiębiorcom prawidłowe sposoby konstruowania stanów faktycznych.

Nowelizacja VAT, CIT, PIT w 2019 r.

W zakresie merytorycznym wymienionego wykładu w sposób kompleksowy przedstawiam cały znowelizowany stan prawny na gruncie podstawowych ustaw materialnego prawa podatkowego, tj. ustaw o podatkach: VAT, CIT oraz PIT, który ustawodawca znowelizował od dnia 1.01.2019 r.

Nowa ustawa Ordynacja podatkowa - 2020 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam oraz omawiam regulacje prawne zawarte w nowej ustawie Ordynacja podatkowa (która ustawodawca wprowadzi w życie od 1.01.2020 r.), w tym, przede wszystkim, nowe instytucje procesowe (takie jak umowy podatkowe, umowy o współdziałanie, mediacja, procedura konsultacyjna, prawa i obowiązki podatników), kwestie reprezentacji w prawie podatkowym i nowych zasad prawa podatkowego, jak również przebudowanych instytucji prawnych (w tym, przedawnienia zobowiązań podatkowych, nadpłaty podatku, zasad nowych interpretacji prawa podatkowego) oraz nowych regulacji w zakresie kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.

Nowe możliwości kontroli przedsiębiorców oraz konsolidacja służb skarbowych - KAS w 2019 r.

W przedmiotowym wykładzie przedstawiam praktyczne skutki nowelizacji obowiązującego stanu prawnego, na podstawie którego organy podatkowe, organy celne oraz organy kontroli skarbowej prowadzą wszystkie procedury kontrolne w 2019 r.  Od roku 2017 zaczęła funkcjonować zupełnie nowa służba kontrolna, w postaci organów celno - skarbowych. W toku wykładu omawiam cały nowy stan prawny oraz procedurę kontroli stosowaną przez organy KAS. Jednocześnie w sposób kompleksowy przedstawiam również nowelizację /ordynacji podatkowej dokonanej od dnia 1.01.2019 r.

Praktyczne warsztaty - prawo do odliczenia podatku naliczonego w 2019 r.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony VAT to najważniejszy element konstrukcyjny całego systemu VAT. Celem uregulowania unijnego podatku obrotowego jest przede wszystkim zapewnienie neutralności podatku od wartości dodanej dla podatników tego podatku. Dokonywane kolejne nowelizacje ustawy w nowy sposób wyraziły moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, co w praktyce budzi znaczne kontrowersje i wątpliwości przedsiębiorców oraz rodzi spory z organami podatkowymi. W efekcie prowadzonych kontroli to podstawowe prawo podatników jest cały czas często kwestionowane. Obrona kontrolowanych stanów faktycznych wynika przede wszystkim z podstawowych zapisów Dyrektywy VAT oraz najnowszego orzecznictwa Trybunału, co dokładnie wyjaśniam podczas prowadzonego wykładu.

Praktyka podatku VAT w 2019 r. w branży budowlanej

Opodatkowanie podatkiem VAT branży budowlanej od wielu lat budzi szczególne zainteresowanie wszystkich organów kontroli. Przepisy regulujące skutki podatkowe poszczególnych transakcji nie były zgodne z porządkiem unijnym. Kolejne nowelizacje podatku VAT wprowadziły istotne zmiany związane nie tylko z nową definicją terenów budowlanych, ale przede wszystkim z nową zasadą powstania obowiązku podatkowego, nowymi regułami szczególnymi dla usług budowlanych i usług budowlano - montażowych, właściwym ustaleniem podstawy opodatkowania oraz odpowiednim dokumentowaniem prowadzonych operacji gospodarczych. Nie oznacza to jednak, iż wygasły spory z organami podatkowymi. FM dopiero w roku 2016 opublikował wyjaśnienia dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych. Zapraszam Państwa do udziału w obszernym wykładzie, w toku którego omawiam praktyczne konsekwencje nowelizacji VAT dla branży budowlanej oraz rozwiązuję aktualne problematyczne stany faktyczne dotyczące prowadzonych transakcji i zasad ich opodatkowania podatkiem VAT w 2019 r.

Podatek VAT w transakcjach transgranicznych w 2019 r.

Obrót transgraniczny, transakcje WDT, WNT, operacje gospodarcze eksportu oraz importu (poza unijne) dokonywane przez polskich przedsiębiorców, od dawna stanowią przedmiot szczególnego zainteresowania wszystkich organów kontroli. Poszczególne zmiany przepisów wprowadzane są w kolejnych latach podatkowych. Od 1 .01.2017 r. ustawodawca wprowadza nowe zasady odliczania podatku VAT w przypadku transakcji WNT oraz importu usług. KE zamierza w najbliższym czasie wprowadzić istotne zmiany dla rozliczeń wszystkich transakcji wewnątrzwspólnotowych.  W toku przedmiotowego wykładu omawiam nie tylko pełen zakres obowiązujących regulacji prawnych w roku 2019, ale również szczególną uwagę zwracam na rozstrzygnięcia wielu aktualnych problemów podatkowych na gruncie analizowanych transakcji gospodarczych, w kontekście aktualnego orzecznictwa TS UE oraz wyroków NSA.

Oferta specjalna:

zapraszam Państwa do przeprowadzenia specjalnych, dedykowanych, wertykalnych wykładów branżowych, dotyczących kompleksowych skutków podatkowych transakcji gospodarczych dokonywanych przez podatników, prowadzonych przez przedsiębiorców wykonujących działalność we wszystkich sektorach rynkowych, o ściśle ukierunkowanej tematyce, które przygotowuję i opracowuję na indywidualne zamówienia, stosownie do praktyki obrotu, indywidualnych zagadnień oraz potrzeb przedsiębiorców, których efektem jest również przedstawienie i opracowanie praktycznych rozwiązań wszystkich bieżących podatkowo - prawnych problemów, na gruncie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych.

Na Państwa życzenie opracowuję również oraz prowadzę specjalne trzydniowe zamknięte wykłady i seminaria branżowe w zakresie podatku od towarów i usług, podatku CIT/PIT oraz wszystkich obowiązujących procedur kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.


Przeprowadzone wykłady - wykaz prowadzony od roku 2012:

18.01.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Katowice)

19.01.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Wrocław)

23.01.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Warszawa)

31.01.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Gdańsk))

15.02.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Szczecin)

28.02.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Toruń)

07.02.2012 - Podatek VAT w branży budowlanej w 2012 r. (Gdańsk)

16.02.2012 - Podatek VAT 2012 r. - warsztaty praktyczne (Poznań)

17.02.2012 - Podatek VAT 2012 r. dla importerów (Poznań)

13.03.2012 - Praktyczne warsztaty - prawo do odliczenia podatku VAT 2012 r. (Gdańsk)

22.03.2012 - Praktyczne warsztaty - prawo do odliczenia podatku VAT 2012 r. (Warszawa)

26-27.93.2912 - Kontrola podatkowa i skarbowa zpchr w 2012 r. Jak skutecznie bronic swego stanowiska przed organami kontroli (Poznań)

17.04.2012 - Prawo do odliczenia podatku VAT 2012 r. (Warszawa)

16.05.2012 - Koszty uzyskania przychodów 2012 - jak uniknąć problemów (Warszawa)

27.05.2012 - Koszty uzyskania przychodów 2012 - jak uniknąć problemów (Katowice)

31.05-01.06.2012 - Podatek VAT i CIT w praktyce formy ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2012. Omówienie najczęstszych kontrowersji dotyczących zagadnień podatkowych. Kontrola podatkowa i skarbowa 2012 r. (Zakopane - Master Biznes)

12.06.2012 - Koszty uzyskania przychodów 2012 - jak uniknąć problemów (Poznań)

20-22.06.2012 - Podatek VAT i CIT w praktyce formy ze szczególnym uwzględnieniem zmian 2012. Omówienie najczęstszych kontrowersji dotyczących zagadnień podatkowych. Kontrola podatkowa i skarbowa 2012 r. (Międzyzdroje - Master Biznes)

09.07.2012 r. - Koszty uzyskania przychodów 2012 - jak uniknąć problemów (Poznań)

10.07.2012 r. - Koszty uzyskania przychodów 2012 - jak uniknąć problemów (Wrocław)

11.07.2012 r. - Kompendium świadczeń pracowniczych 2012 r. (Wrocław)

08.08.2012 r. - Kompendium świadczeń pracowniczych 2012 r. (Poznań)

09.08.2012 r. - Kompendium świadczeń pracowniczych 2012 r. (Gdańsk)

10.08.2012 r. - Podatek VAT w branży budowlanej (Gdańsk)

26.09.2012 r.- Koszty uzyskania przychodów 2012 r. - jak uniknąć problemów (Szczecin)

27.09.2012 r.-Podatek VAT 2012 dla importerów i eksporterów (Szczecin)

22.10.2012 r.-Podatek VAT 2012 w branży budowlanej (Poznań)

23.10.2012 r.-Podatek VAT 2012 w branży budowlanej (Warszawa)

24.10.2012 r.-Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. - zmiany w przepisach oraz aktualne problemy (Gdańsk) - dla portalu podatki.biz oraz Akademii Biznesu MDDP

12.11.2012 r.-Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. - zmiany w przepisach oraz aktualne problemy (Olsztyn) - dla portalu podatki.biz oraz Akademii Biznesu MDDP

16.11.2012 r.-Nowelizacja ustawy o VAT w 2013 r. - zmiany w przepisach oraz aktualne problemy (Toruń) - dla portalu podatki.biz oraz Akademii Biznesu MDDP

19.11.2012 r.-Podatek VAT 2012 dla eksporterów i importerów oraz planowane zmiany w podatku VAT na 2013 r. (Bydgoszcz-wykład zamknięty)

26.11.2012 r.-Podatek VAT w branży budowlanej z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Wrocław)

27.11.2012 r.-Podatek VAT w branży budowlanej z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Kraków)

28.11.2012 r.-Podatek VAT dla eksporterów i importerów z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Warszawa)

05.12.2012 r. - Podatek VAT dla eksporterów i importerów z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Katowice)

06.12.2012 r.  - Podatek VAT dla eksporterów i importerów z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Wrocław)

10.12.2012 r. - Podatek VAT w branży budowlanej z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Poznań)

11. 12.2012 r. - Podatek VAT w branży budowlanej z uwzględnieniem nowelizacji VAT 2013 r. (Warszawa)

23.01.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Wrocław)

24.01.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Katowice)

29.01.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Warszawa)

30.01.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Poznań)

31.01.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Gdańsk)

6.02.2013 r. - Koszty uzyskania przychodów 2013 r.-jak uniknąć problemów? (Gdańsk)

20.02.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Szczecin)

26.02.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Toruń)

01.03.2013 r. - Koszty uzyskania przychodów 2013 r.-jak uniknąć problemów? (Poznań)

05.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Wrocław)

06.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Katowice)

07.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Kraków)

19.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Gdańsk)

20.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Poznań)

21.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Warszawa)

23.03.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013 w praktyce (Wrocław) - wykład zamknięty

17.04.2013 r. - Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. - jak uniknąć problemów (Warszawa)

15-17.05.2013 r. - Podatek VAT i CIT w praktyce firmy w 2013 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2013 r. Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych. (Ciechocinek - Master Biznes)

27.05.2013 r. - Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. - jak uniknąć problemów (Bydgoszcz)

11.05.2013 r. - Koszty uzyskania przychodów w 2013 r. - jak uniknąć problemów (Gdańsk)

12-14.06.2013 r. - Podatek VAT i CIT w praktyce firmy w 2013 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2013 r. Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych. (Władysławowo - Master Biznes)

17-19.06.2013 r. - Podatek VAT i CIT w praktyce firmy w 2013 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2013 r. Kontrowersyjne zagadnienia podatkowe. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych. (Ciechocinek - Master Biznes)

03.07.2013 r. - Prawo do odliczenia podatku VAT po zmianach w 2013 r. i 2014 r. (Warszawa)

04.07.2013 r. - Podatek VAT w branży budowlanej  w 2013 r. i 2014 r. (Warszawa)

11.07.2013 r. - Prawo do odliczenia podatku VAT po zmianach w 2013 r. i 2014 r. (Toruń)

07.08.2013 r. - Prawo do odliczenia podatku VAT po zmianach w 2013 r. i 2014 r. (Poznań)

08.08.2013 r. - VAT w branży budowlanej i transportowej po zmianach w 2013 r. z uwzględnieniem nowelizacji 2014 r. (Bydgoszcz)

17.09.2013 r. - Prawo do odliczenia VAT po zmianach w 2013 r. i 2014 r. (Warszawa)

18.09.2013 r. - VAT 2013 w branży budowlanej i transportowej z uwzględnieniem nowelizacji od dnia 1.01.2014r. (Bydgoszcz)

04.10.2013 r. - Praktyka podatku VAT 2013 w branży budowlanej (Hotel Faltom Rumia - wykład realizowany dla Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych)

08.10.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Poznań)

09.10.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Wrocław)

10.10.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Kraków)

14.10.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Toruń)

29.10.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013/2014 r. (FKwadrrat Biuro Rachunkowe Sp. z o.o., Warszawa)

05.11.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013/2014 r. (Biuro Usług Rachunkowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego M. Szafraniak, Września)

12.11.2013 r. - Nowelizacja podatku VAT 2013/2014 r. (Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Katowice)

19.11.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Warszawa)

20.11.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Szczecin)

21.11.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Gdańsk)

26.11.2013 r. - Praktyka kontroli w 2013 r. i w 2014 r. (Bielsko-Częstochowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Katowice)

03.12.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Kraków)

04.12.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Katowice)

10.12.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Gdańsk)

17.12.2013 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Olsztyn)

14.01.2014 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Toruń)

16.01.2014 r. - Lawina zmian w podatku VAT w 2014 r. (Bydgoszcz)

17.01.2014 r. - Lawina zmian w podatku VAT w 2014 r (Toruń)

21.01.2014 r. - Lawina zmian w podatku VAT w 2014 r (Konin)

27.01.2014 r. - Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w podatku VAT (Warszawa)

30.01.2014 r. - Lawina zmian w podatku VAT w 2014 r (Elbląg)

10.02.2014-Fundamentalne zmiany w podatku VAT w 2014 r. (Kutno)

13.02.2014-Fundamentalne zmiany w podatku VAT w 2014 r. (Olsztyn)

14.02.2014-Fundamentalne zmiany w podatku VAT w 2014 r. (Ostróda)

17.02.2014-Fundamentalne zmiany w podatku VAT w 2014 r. (Bydgoszcz)

18.02.2014-Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w VAT (Gdańsk)

21.02.2014-Fundamentalne zmiany w podatku VAT w 2014 r. (Płock)

25.02.2014-Podatek VAT w 2014 r. - bieżące problemy w VAT (Poznań)

24.02.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Płock)

17.03.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Toruń)

25.03.2014-Praktyka podatku VAT w branży budowlanej w 2014 r. (Poznań)

27.03.2014-Praktyka podatku VAT w branży budowlanej w 2014 r. (Warszawa)

31.03.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Olsztyn)

08.04.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Iława)

25.04.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. - wykład zamknięty (Bydgoszcz)

28.04.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Bydgoszcz)

28.04.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. (Płock)

20.05.2014-Faktury VAT oraz samochody w 2014 r. - wykład zamknięty (Łęczyca)

27-30.05.2014-Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2014 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2014 r. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych (Sopot)

10-13.06.2014-Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2014 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2014 r. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych (Sopot)

10-13.06.2014-Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2014 r. Kontrola podatkowa i skarbowa oraz kontrola przedsiębiorcy w 2014 r. Interpretacje prawa podatkowego polskich sądów administracyjnych (Sopot)

16.06.2014-Przegląd problemów w podatku VAT (Gdańsk)

22.08.2014-Obszary kontroli w podatku VAT w 2014 r. (Inowrocław)

28-29.08.2014-Praktyka CIT i VAT w 2014 r. (wykład zamknięty - MENTOR SA, Toruń)

20.08.2014-Nowelizacja ordynacji podatkowej w 2014 r. oraz aktualna praktyka kontroli (Bydgoszcz)

21.08.2014-Nowelizacja ordynacji podatkowej w 2014 r. oraz aktualna praktyka kontroli (Gdańsk)

22.08.2014-Obszary kontroli w podatku VAT w 2014 r. (Inowrocław)

25.08.2014-Nowelizacja ordynacji podatkowej w 2014 r. oraz aktualna praktyka kontroli (Warszawa)

26.08.2014-Obszary kontroli w podatku VAT w 2014 r. (Kalisz)

27.08.2014-Obszary kontroli w podatku VAT w 2014 r. (Toruń)

28-29.08.2014-Praktyka CIT i VAT w 2014 r. (wykład zamknięty - MENTOR SA, Toruń)

03.10.2014-Podatek VAT w 2014 r. - zmiany i aktualności (Gdańsk)

09.10.2014-Podatek VAT w branży budowlanej w 2014 r. - problemy praktyczne (Warszawa)

29.10.2014-Kontrowersje w podatkach PIT, CIT, VAT w 2014 r. - rozwiązania praktyczne (Starogard Gdański)

31.10.2014-Kontrowersje w podatkach PIT, CIT, VAT w 2014 r. - rozwiązania praktyczne (Bydgoszcz)

21.11.2014-Podatek VAT 2014/2015 - rozwiązania problemów podatkowych (Płock)

26.11.2014-Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2014 r. oraz planowane zmiany na rok 2015 (Bydgoszcz)

27.11.2014-Podatek VAT w 2014 r. - zmiany i aktualności (Bydgoszcz)

28.11.2014-Podatek VAT w 2014 r. - zmiany i aktualności (Płock)

01.12.2014-Podatek VAT w 2014 r. - zmiany i aktualności (Olsztyn)

04.12.2014-Podatek VAT w 2014/2015 - rozwiązania problemów podatkowych (Inowrocław-wykład zamknięty)

09.12.2014-Podatek VAT w 2014/2015 - rozwiązania problemów podatkowych (Inowrocław)

29.01.2015-Problematyka faktur VAT oraz nowelizacja VAT w 2015 r. (Słupsk)

30.01.2015-Problematyka faktur VAT oraz nowelizacja VAT w 2015 r. (Gdańsk)

16.02.2015-Nowelizacja PIT,CIT,VAT w 2015 r., rozwiązania kontrowersyjnych zagadnień (Olsztyn)

17.02.2015-Podatek VAT 2015 r. - zmiany i bieżące problemy (Warszawa)

18.02.2015-Podatki 2015 (Warszawa)

12.03.2015-Nowelizacja PIT,CIT,VAT w 2015 r., rozwiązania kontrowersyjnych zagadnień (Olsztyn)

18.03.2015-Nowelizacja PIT,CIT,VAT w 2015 r., rozwiązania kontrowersyjnych zagadnień (Płock)

19.03.2015-Nowelizacja PIT,CIT,VAT w 2015 r., rozwiązania kontrowersyjnych zagadnień (Bydgoszcz)

26.03.2015-Podatek VAT w 2015 r. - zmiany i bieżące problemy (Poznań)

31.03.2015-Podatek VAT w 2015 r. - zmiany i bieżące problemy (Gdańsk)

16.04.2015-Problematyka faktur VAT w 2015 r. oraz nowelizacja podatku VAT 2015 (Gdańsk)

17.04.2015-Problematyka faktur VAT w 2015 r. oraz nowelizacja podatku VAT 2015 (Bydgoszcz)

18.05.2015-Podatek VAT 2015 - zmiany i bieżące problemy (Bydgoszcz)

20.05.2015-Podatek VAT ze zmianami w 2015 r. (Płock)

22.05.2015-Podatek VAT ze zmianami w 2015 r. (Toruń)

25.05.2015-Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych w 2015 r. (Bydgoszcz)

26-29.05.2015-Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2015 r. Rozwiązania najbardziej kontrowersyjnych problemów podatkowych. Interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez NSA. (Władysławowo)

10-12.06.2015-Podatek VAT i CIT w praktyce firmy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w 2015 r. Rozwiązania najbardziej kontrowersyjnych problemów podatkowych. Interpretacje prawa podatkowego dokonywane przez NSA. (Kołobrzeg)

15.06.2015-Praktyczne skutki nowelizacji podatku VAT od 1.07.2015 r., rozwiązania bieżących kontrowersji podatkowych (Toruń)

16.06.2015-Praktyczne skutki nowelizacji podatku VAT od 1.07.2015 r., rozwiązania bieżących kontrowersji podatkowych (Płock)

17.06.2015-Praktyczne skutki nowelizacji podatku VAT od 1.07.2015 r., rozwiązania bieżących kontrowersji podatkowych (Inowrocław)

19.06.2015-Praktyczne skutki nowelizacji podatku VAT od 1.07.2015 r., rozwiązania bieżących kontrowersji podatkowych (Bydgoszcz

22.06.2015-Zmiany w podatku VAT od 1.07.2015 r. i bieżące problemy (Bydgoszcz)

24.06.2015-Zmiany w podatku VAT od 1.07.2015 r. i bieżące problemy (Warszawa)

13.07.2015-Praktyka podatku VAT w 2015 r. (wykład zamknięty-Kielce)

03.08.2015-Zmiany w podatku VAT od 1.07.2015 r. i bieżące problemy (Katowice)

04.08.2015-Zmiany w podatku VAT od 1.07.2015 r. i bieżące problemy (Kraków)

11.08.2015-Zmiany w podatku VAT od 1.07.2015 r. i bieżące problemy (Wrocław)

07.09.2015-Podatek VAT z uwzględnieniem zmian w 2015 r. i w 2016 r. (Słupsk)

09-11.09.2015-Podatek VAT, CIT, PIT oraz kontrola podatkowa i skarbowa-kompleks wiedzy praktycznej w roku 2015 r. (Kołobrzeg)

15.09.2015-Rozliczanie podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Ostróda)

18.09.2015-Rozliczanie podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

21.09.2015-Podatek VAT z uwzględnieniem zmian w 2015 r. i w 2016 r. (Bydgoszcz)

23.09.2015-Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych 2015/2016 (Warszawa)

28.09.2015-Podatek VAT - nowe podejście organów podatkowych - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

29.09.2015-Podatek VAT - nowe podejście organów podatkowych - Jesienna Akademia Podatkowa (Ostróda)

30.09-02.10.2015-Podatek VAT, CIT, PIT oraz kontrola podatkowa i skarbowa-kompleks wiedzy praktycznej w roku 2015 r. (Kołobrzeg)

09.10.2015-Transakcje międzynarodowe w świetle podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

13.10.2015-Transakcje międzynarodowe w świetle podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Ostróda)

20.10.2015-Kontrola podatkowa i skarbowa w podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

21.10.2015-Podatek VAT z uwzględnieniem zmian w 2015 r. i w 2016 r. (Warszawa)

22.10.2015-Kontrola podatkowa i skarbowa w podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

23.10.2015-Kontrola podatkowa i skarbowa w podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Toruń)

26.10.2015-Kontrola podatkowa i skarbowa w podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Ostróda)

27.10.2015-Kontrola podatkowa i skarbowa w podatku VAT - Jesienna Akademia Podatkowa (Płock)

29.10.2015-Praktyczne skutki nowelizacji podatku VAT w 2015 r. i w 2016 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Toruń)

14-15.11.2015-Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Nałęczów)

03.12.2015-Podatek VAT w gminach-konsekwencje podatkowe wyroku TS UE z 29.09.2015 r. w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław), (Chojnice)

04.12.2015-Podatek VAT w gminach-konsekwencje podatkowe wyroku TS UE z 29.09.2015 r. w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław), (Słupsk)

08.12.2015-Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Ostróda)

10.12.2015-Podatek VAT z uwzględnieniem zmian w 2015 r. i w 2016 r. (Słupsk)

11.12.2015-Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

15.12.2015-Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Bydgoszcz)

16.12.2015-Podatek VAT w gminach-konsekwencje podatkowe wyroku TS UE z 29.09.2015 r. w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław), (Toruń)

17.12.2015-Podatek VAT w gminach-konsekwencje podatkowe wyroku TS UE z 29.09.2015 r. w sprawie C-276/14 (Gmina Wrocław), (Olsztyn)

18.12.2015-Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Toruń)

21.12.2015-Podatek VAT w 2016 r. (Płock)

22.12.2015-Podatek od towarów i usług z uwzględnieniem zmian w 2015 r. - Jesienna Akademia Podatkowa (Płock)

28.01.2016-Podatek VAT w 2016 r. - rozwiązania kontrowersji podatkowych (Starogard Gdański)

01.02.2016-Podatek VAT w 2016 r. (Gdańsk)

11.02.2016-Zmiany w podatku VAT w 2016 r. (Katowice)

30.03.2016-Podatek VAT w 2016 r.-rozwiązania kontrowersji podatkowych (Toruń)

19.04.2016-Podatek VAT w 2016 r.-rozwiązania kontrowersji podatkowych (Inowrocław)

27.04.2016-Podatek VAT w 2016 r.-zagadnienia wybrane (Wodzisław śląski)

19.05.2016-Podatek VAT w 2016 r.-rozwiązania kontrowersji podatkowych (Ostróda)

1.06-03.06.2016 - Podatek VAT i CIT w praktyce firmy w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem obszernej nowelizacji ustawy o podatku VAT. Jednolity plik kontrolny (JPK). Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r. Kontrola w firmie w 2016 r. (Kołobrzeg)

09.06.2016-Podatek VAT w 2016 r.-praktyka aktualnych kontroli (Warszawa)

10.06.2016-Prawo do odliczenia podatku VAT w 2016 r. (Warszawa)

13.06.2016-Podatek VAT w 2016 r., JPK oraz istotne zmiany w Ordynacji podatkowej (Toruń)

15-17.06.2016 - Intensywny kurs podatkowy dla zaawansowanych (Podatek VAT, nowelizacja Ordynacji podatkowej) (Kołobrzeg)

21.06.2016-Podatek VAT w 2016 r., JPK oraz istotne zmiany w Ordynacji podatkowej (Inowrocław)

29.06-01.07.2016 - Podatek VAT i CIT w praktyce firmy w 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem obszernej nowelizacji ustawy o podatku VAT. Jednolity plik kontrolny (JPK). Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r. Kontrola w firmie w 2016 r. (Ustka)

03.08.2016-Istotne zmiany w Ordynacji podatkowej oraz w podatku VAT od 1.07.2016 r. (Gdańsk)

12.09.2016-Istotne zmiany w Ordynacji podatkowej oraz w podatku VAT od 1.07.2016 r. (Poznań)

13.09.2016-Podatek VAT w 2016 r., JPK oraz istotne zmiany w Ordynacji podatkowej (Bydgoszcz)

21-23.09.2016-Intensywny kurs podatkowy dla zaawansowanych-Praktyka podatku VAT w 2016 r. (Mielno)

27.09.2016-Analiza zmian w ustawach VAT oraz CIT w 2016 r. - praktyka oraz konsekwencje prawne (Rydzyna)

19.10.2016-Nowelizacja Ordynacji podatkowej, istotne zmiany w podatku VAT w 2016 r. oraz rozwiązania kontrowersji podatkowych (Olsztyn)

26.10.2016-Analiza zmian w ustawach VAT oraz CIT w 2016 r. - praktyka oraz konsekwencje prawne (Zakopane)

08-10.11.2016-Intensywny kurs podatkowy dla zaawansowanych-Praktyka podatku VAT w 2016 r. oraz rozwiązania bieżących zagadnień problemowych. Praktyka podatku CIT w 2017 r. oraz nowelizacja CIT od 1.1.2017 r. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2016 r. oraz praktyka kontroli (Kudowa Zdrój)

24.11.2016-Nowelizacja Ordynacji podatkowej, istotne zmiany w podatku VAT w 2016 r. oraz rozwiązania kontrowersji podatkowych (Toruń)

28.11.2016-Nowelizacja Ordynacji podatkowej, istotne zmiany w podatku VAT w 2016 r. oraz rozwiązania kontrowersji podatkowych (Płock)

30.11.2016-Analiza zmian w ustawach VAT oraz CIT w 2016 r. - praktyka oraz konsekwencje prawne (Zakopane)

02.12.2016-Nowelizacje ustaw podatkowych - VAT oraz CIT w 2017 r. (Inowrocław)

05.12.2016-Podatek VAT w 2016 r.  i w 2017 r. - nowelizacje ustaw: Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku VAT (Gdańsk)

06.12.2016-Podatek VAT w 2016 r. i w 2017 r. - nowelizacje ustaw: Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatku VAT (Słupsk)

08.12.2016-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Inowrocław)

12.12.2016-Nowelizacje ustaw podatkowych - VAT oraz CIT w 2017 r. (Płock)

13.12.2016-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Włocławek)

15.12.2016-Nowelizacje ustaw podatkowych - VAT oraz CIT w 2017 r. (Toruń)

16.12.2016-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Bydgoszcz)

20.01.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Starogard Gdańsk)

23.01.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Elbląg)

26.01.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Ostróda)

27.01.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Olsztyn)

1-3.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. Nowelizacja podatku CIT w 2017 r. Nowe możliwości kontroli kontroli przedsiębiorców oraz Krajowa Administracja Skarbowa w 2017 r. Praktyczne problemy oraz konsekwencje prawne (Zakopane)

07.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Inowrocław)

08.02.2017-Najnowsze zmiany w podatku VAT w 2017 r.-potencjalne problemy, rozwiązania, unikanie zagrożeń  (Warszawa)

09.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Gdańsk)

15.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Włocławek)

16.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Toruń)

17.02.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Grudziądz)

20-22.02.2017-Intensywny kurs podatkowy-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r., Nowelizacja CIT w 2017 r., Ustawa o KAS w 2017 r. (Giżycko)

16-17.03.2017-Nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r., nowelizacja ustawy o podatku CIT w 2017 r., rozwiązania bieżących kontrowersji podatkowych (Nowe Skalmierzyce)

29.03.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Elbląg)

04.04.2017-Duża nowelizacja ustawy o podatku VAT w 2017 r. (Ostrów Wielkopolski)

31.05-2.06.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. Orzecznictwo sądowe, praktyczne problemy, konsekwencje prawne. Nowe możliwości kontroli podatników od 1.03.2017 r. - Krajowa Administracja Skarbowa (Kazimierz Dolny)

08.06.2017-Nowa procedura kontroli podatników-Krajowa Administracja Skarbowa od 1.03.2017 r. (Kalisz)

09.06.2017-Nowa procedura kontroli podatników-Krajowa Administracja Skarbowa od 1.03.2017 r. (Ostrów Wielkopolski)

28.06-30.06.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. Orzecznictwo sądowe, praktyczne problemy, konsekwencje prawne. Nowe możliwości kontroli podatników od 1.03.2017 r. - Krajowa Administracja Skarbowa (Kołobrzeg)

27.09.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. - praktyczne problemy, konsekwencje prawne, orzecznictwo sądowe (Kazimierz Dolny)

28.11.2017-Nowelizacje podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r. (Ostrów Wielkopolski)

29.11 i 1.12.2017-Jednolity Plik Kontrolny-obowiązek dla wszystkich podatników VAT od dnia 1.01.2018 r. Podsumowanie nowelizacji VAT oraz CIT w 2017 r. Zmiany w podatkach na rok 2018. http://www.masterbiznes.pl/node/118 (Zakopane)

05.12.2017-Nowelizacje podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r. (Kalisz)

07.12.2017-Jednolity Plik Kontrolny-bezwzględny obowiązek od 1.01.2018 r. dla wszystkich podatników VAT. Nowelizacja podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r.  http://www.masterbiznes.pl/node/119 (Toruń)