25.11.2013 r. – Prawo do odliczenia podatku naliczonego (obrona stanu faktycznego przed WSA w Bydgoszczy)

6 12 2013

Miło mi Państwa poinformować o wyniku sprawy, którą prowadziłem przed WSA w Bydgoszczy. Otóż w wyroku z dnia 25.11.2013 r. (I SA/Bd 672/13) WSA potwierdził pełne prawo podatnika podatku VAT do odliczenia podatku naliczonego, który został sfinansowany środkami pochodzącymi z unijnej dotacji. Tym samym jednoznacznie potwierdził, iż pomiędzy zakupami a prowadzonymi czynnościami opodatkowanymi nie musi istnieć związek bezpośredni, a prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego w takich sytuacjach nie może zostać odebrane.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info