?>

Działalność kancelarii

Kompleksowa obsługa prawna wszystkich podmiotów prawa w zakresie doradztwa podatkowego.

Doradztwo podatkowe:

  • obrona podatników we wszystkich kontrolach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno – skarbowej,
  • reprezentacja podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, kontroli podatkowej, w postępowaniach odwoławczych oraz sądowo-administracyjnych
  • dokumentacje cen transferowych:
  • opinie prawne, konsultacje, porady oraz wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych, w następujących dziedzinach:

podatek dochodowy od osób prawnych,

podatek dochodowy od osób fizycznych,

podatek od towarów i usług (VAT),

podatek akcyzowy,

przepisy prawa celnego i oraz prawa dewizowego,

podatki i opłaty lokalne,

podatek od czynności cywilnoprawnych,

podatek od spadków i darowizn,

prawo karne skarbowe,

międzynarodowe prawo podatkowe,

postępowanie egzekucyjne w administracji

  • ramowe przeglądy i audyty podatkowe,
  • zgodne z prawem optymalizacje podatkowe w ramach wszystkich tytułów podatkowych dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej,
  • pisma, wnioski, zeznania oraz deklaracje podatkowe,
  • wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe,
  • międzynarodowa działalność gospodarcza – aspekty podatkowe,
  • szeroka działalność dydaktyczna obejmująca wykłady oraz seminaria z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedury sądowo – administracyjnej

Kontakt:

siedziba:

Czarne Błoto k. Torunia
ul. Pod Wierzbami 2

87-134 Zławieś Wielka
kujawsko – pomorskie
Polska

mobile +48 502 091 574.

e-mail:
p.kostrzewski@podatki.biz

Lokalizacja – mapa