15 i 17.03.2011 r. Podatek VAT w branży budowlanej (Katowice, Warszawa)

29 04 2011

W dniach 15 i 17.03.2011 r. w Katowicach oraz w Warszawie przeprowadziłem nowy, obszerny, zamkniety wykład wertykalny, poświęcony praktyce funkcjonowania podatku VAT w branży budowlanej. W toku wykładu oprócz obowiązujących regulacji prawnych i zasad opodatkowania podatkiem VAT dostaw nieruchomości, przedstawiłem bieżące problemowe zagadnienia praktyczne na podstawie analizy stanów faktycznych, omówiłem zmiany w zakresie podatku VAT obowiązujące od 1.01 br., a także najnowsze rozstrzygnięcia sądowe podejmowane przez NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

Piotr Kostrzewski23.02.2011 r. Podatki 2011 r., praktyczne problemy (Katowice)

28 02 2011

W 22.02.2011 r. przeprowadziłem w Katowicach kolejny wykład dotyczacy aktualnego stanu prawnego obowiązującego od stycznia 2011 r. na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Zakres merytoryczny wykładu uzupełniłem o analizę bieżących, najważniejszych orzeczeń sądowych, wyznaczających podstawowe granice opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT a także praktyczne rozwiązania stanów faktycznych aktualnie kontrolowanych w zakresie ww. tytułów podatkowych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.  

23.02.2011 r. Piotr Kostrzewski25.01.2011 r. Podatek od towarów i usług w praktyce (Gdańsk)

28 02 2011

W dniu 25.01.2011 r. przeprowadziłem w Gdańsku kompleksowy wykład poświęcony praktyce podatku od toawrów i usług w roku 2011, podczas którego przedstawiłem oraz omówiłem aktualny stan prawny a także problematyczne zagadnienia funkcjonujące na gruncie tego tytułu podatkowego, w tym z zakresu obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia, podstawy opodatkowania, prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz dokumentacji VAT.

26.01.2011 r. Piotr Kostrzewski

 20.01.2011 r. Podatki 2011 r. – praktyczne problemy (Warszawa)

14 02 2011

Praktyczne problemy występujące na gruncie podatku dochodowego od osób ficznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT stanowiły przedmiot wykładu, który odbyłem w dniu 20.01.2011 r. dla portalu podatki.biz w Warszawie. Nowy stan prawny wprowadzony przez ustawodawcę z dniem 1 stycznia 2011 r. uzupełniłem o kompleksową analizę najnowszych rozstrzygnięć sądowych najbardziej problematycznych zagadnień wystepujących w obszarze wszystkich ww. tytułów podakowych.

Piotr Kostrzewski 19.01.2011 r. Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych 2011 (Warszawa)

14 02 2011

W dniu 19 stycznia br. przeprowadziłem w Warszawie wykład poświęcony konsekwencjom podatkowym świadczeń pracowniczych w stanie prawnym obowiązującym w roku 2011. W toku wykładu oprócz treści odpowiednich przepisów, na podstawie analizy poszczególnych stanów faktycznych omówiłem zagadnienie nieopłatnych świadczeń na rzecz pracowników, konsekwencje świadczeń pracowniczych na gruncie ustawy o podatku VAT, jak również konsekwencje podatkowe ostatnich orzeczeń sądowych, w tym m.in. uchwały NSA z 24.05.2010 r. w sprawie abonamentów medycznych (II FPS 1/10), czy wyroku NSA z 15.09.2010 r. w sprawie dojazdów pracowników do pracy (I FSK 536/08).

Zagadnienie opodatkowania pakietów medycznych ostatecznie zostanie rozstrzygnięte przez pełen skład Izby Finansowej NSA.

Piotr Kostrzewski9.12.2010 r. Podatki 2011 r. – praktyczne problemy (Poznań)

3 01 2011

W dniu 9.12.2010 r. przeprowadziłem w Poznaniu wykład poświęcony zmianom z zakresie materialnego prawa podatkowego wprowadzanym przez ustawodawcę od dnia 1 stycznia 2011 r. W toku wykładu omówiłem praktyczne konsekwencje nowelizowanych przepisów na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku VAT. Na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowego przedstawiłem również syntezę aktualnych problematycznych zagadnień stanowiących przedmiot sporów z organami kontroli w zakresie powyżej wymienionych tytułów podatkowych.

Piotr Kostrzewski30.11.2010 r. Podatki 2011-praktyczne problemy, podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych 2011 (Gdańsk)

2 12 2010

29 oraz 30.11 br. prowadziłem w Gdańsku dwa nowe wykłady dla portalu podatki.biz. Pierwszy poświęcony nowemu, obowiązującemu od 1 stycznia 2011 r. stanowi prawnemu w zakresie podatków dochodowych (od osób prawnych i ficzycznych) oraz na gruncie podatku VAT. W ramach tego wykładu miałem również okazję omówić bieżące problemy na gruncie wszystkich ww. tytułów podatkowych na podstawie najnowszych rozstrzygnięć sądowych. Podczas drugiego wykładu skupiłem się na problemach dotyczacych świadczeń pracowniczych w kontekście stanu prawnego 2011 oraz najnowszych orzeczeń sądowych.

Piotr Kostrzewski 29.10.2010 r. Koszty uzyskania przychodów (Katowice, Poznań),Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych (Warszawa)

2 12 2010

W dniach 26 i 28.10 dla portalu podatki.biz realizowałem wykłady dotyczące bieżących problemów w zakresie podstawowej dla podatków dochodowych kategorii kosztów uzyskania przychodów oraz wykład poświęcony praktycznym problemom w zakresie świadczeń pracowniczych (27.10).

Piotr Kostrzewski5.10.2010 r. Kontrola podatników oraz koszty uzyskania przychodów 2010 r. (Poznań)

5 10 2010

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w moich najbliższych wykładach realizowanych dla portalu
Podatki.biz w Poznaniu, tj.: w dniu 6.10 br. – w wykładzie dotyczącym wszystkich kontroli wykonywanych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej (ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków podamiotów kontrolowanych) oraz w dniu 7.10.br – w seminarium poświęconym kategorii kosztów uzyskania przychodów (ich rozumieniu, istocie, bieżącym problemom oraz aktualnemu orzecznictwu). 

Piotr Kostrzewski29.09.2010 r. Postępowania kontrolne organów podatkowych i organów kontroli skarbowej (Warszawa)

5 10 2010

W dniu 28.09.2010 r. dla portalu Podatki.biz zrealizowałem w Warszawie seminarium poświęcone kontroli prowadzonej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skabowej. Cel wykładu stanowiło zapoznanie słuchaczy z obowiązującym porządkiem prawnym, prawami oraz obowiązkami kontrolowanych podatników, a także poszczególnymi instytucjami prawnymi, które można wykorzystać do obrony poszczególnych stanów faktycznych.

Piotr Kostrzewski