9.12.2010 r. Podatki 2011 r. – praktyczne problemy (Poznań)

3 01 2011

W dniu 9.12.2010 r. przeprowadziłem w Poznaniu wykład poświęcony zmianom z zakresie materialnego prawa podatkowego wprowadzanym przez ustawodawcę od dnia 1 stycznia 2011 r. W toku wykładu omówiłem praktyczne konsekwencje nowelizowanych przepisów na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku VAT. Na podstawie najnowszego orzecznictwa sądowego przedstawiłem również syntezę aktualnych problematycznych zagadnień stanowiących przedmiot sporów z organami kontroli w zakresie powyżej wymienionych tytułów podatkowych.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info