?>

04.02.1010 r. KUP 2010 – Warszawa

4 02 2010

Wszyscy podatnicy mają świadomość, iż kategoria kosztów podatkowych stanowi najważniejszy element rozliczeń z tytułu podatków dochodowych. Po wielu latach sporów w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym, organy podatkowe wreszcie uznają, iż nie każdy koszt podatkowy ponoszony przez podatnika powoduje osiągnięcie przychodu oraz, że nie zawsze cel jego uzyskania musi zostać zrealizowany. Będący przedmiotem największych kontrowersji związek pomiędzy ponoszonym kosztem a uzyskanym przychodem nie musi być również wcale bezpośredni. Organy ostatecznie uznały, iż wiele kosztów nie ma i wręcz nie może mieć bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego z osiąganymi przychodami.

Klauzule generalne określające koszty podatkowe wskazują, iż kosztem uzyskania przychodów są wydatki podatników ponoszone w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia przychodów. Muszą być one oczywiście ponoszone w ramach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej. Jakie dodatkowe wnioski płyną z aktualnego orzecznictwa?

Zapraszam serdecznie do udziału w wykładzie poświęconym tej podstawowej kategorii materialnego prawa podatkowego w Warszawie, w dniu 16.02.2010 r. w Hotelu Łazienkowskim, który będę miał przyjemność realizować.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info