31.12.2013 r. – Koszty i przychody w podatkach dochodowych

31 01 2014

Zakupy artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, szkoleń, spotkań i narad wewnętrznych, stanowią oczywisty koszt podatkowy a pracodawca nie ma obowiązku doliczyć ich do przychodów pracowników. Podobnie, wydatki przedsiębiorców na usługi cateringowe i usługi gastronomiczne na potrzeby szkoleń, spotkań i konferencji są wydatkami stanowiącymi koszty uzyskania przychodów i przedsiębiorcy nie mają obowiązku doliczyć ich do przychodów ze stosunku pracy. W powyższym zakresie uzyskałem 4 interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu: ILPB3/423-424/13-2/JG, ILPB1/415-1041/13-2/TW, ILPB3/423-416/13-2/JG oraz ILPB1/415-1047/13-2/TW.


Opcje

Info