30.03.2011 r. Koszy uzyskania przychodów w 2011 r. (Warszawa)

29 04 2011

Zagadnienie prawidłowego określania kategorii kosztów uzyskania przychodów przez podatników od wielu już lat stanowi podstawowy przedmiot sporów z organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej. Ta podstawowa kategoria podatków dochodowych stanowiła główny przedmiot szczególowej analizy oraz obszernego wykładu przeprowadzonego w dniu 30.03.2011 r. dla portalu podatki.biz w Warszawie.

30.03.2011 r. Piotr Kostrzewski


Opcje

Info