29.09.2010 r. Postępowania kontrolne organów podatkowych i organów kontroli skarbowej (Warszawa)

5 10 2010

W dniu 28.09.2010 r. dla portalu Podatki.biz zrealizowałem w Warszawie seminarium poświęcone kontroli prowadzonej przez organy podatkowe oraz organy kontroli skabowej. Cel wykładu stanowiło zapoznanie słuchaczy z obowiązującym porządkiem prawnym, prawami oraz obowiązkami kontrolowanych podatników, a także poszczególnymi instytucjami prawnymi, które można wykorzystać do obrony poszczególnych stanów faktycznych.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info