27.04.2010 r. Kontrowersje podatkowe w zpchr – Zielona Góra

4 05 2010

W dniu 26.04.2010 r. w Zielonej Górze odbyłem kolejne seminarium podatkowe, na którym zaprezentowałem komentarz do niekorzystnej interpretacji MF kwestionującej możliwość zaliczania do kosztów podatkowych kwot podatku od nieruchomości w zakładach pracy chronionej.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info