25.03.2010 r. Kontrola biur nieruchomości – Warszawa

25 03 2010

Mam przyjemność zaprosić Państwa na swój wykład poświęcony kontroli biur nieruchomości – kontroli podatkowej, skarbowej oraz kontroli prowadzonej na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W trakcie wykładu oprócz regulacji prawnych wyznaczających granice wykonywania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami szczegółowo omówię poszczególne procedury kontrolne, prawa i obowiązki kontrolowanych podatników, sposoby wykorzystania istniejących instrumentów prawnych do obrony kontrolowanych stanów faktycznych oraz przedstawię wybrane przykłady kontrowersyjnych zagadnień, kwestionowanych przez organy kontroli w trakcie prowadzonych postępowań.

Miejsce wykładu-26.02.2010r.,

siedziba Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Warszawa, ul. świętokrzyska 36 lok. 8.


Opcje

Info