24.06.2010 r. Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych – Poznań

25 06 2010

W dniu wczorajszym odbyłem w Poznaniu kolejne semiranium dotyczące konsekwencji podatkowych świadczeń pracowniczych na gruncie ustaw o podatkach dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególną uwagę poświęciłem kategorii nieodpłatnych świadczeń pracowników, w tym m.in. w kontekście konsekwencji prawnych uchwały NSA z 24.05.1020 r. (II FPS 1/10) w której Sąd wyraził pogląd, iż wykupowane przez pracodawców pakiety świaczeń medycznych stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pdf.

Piotr Kostrzewski 


Opcje

Info