24.04.2010 r. Kontrole biur nieruchomości-c.d. (Katowice)

24 04 2010

W dniu dzisiejszym, tym razem w Katowicach, prowadziłem kolejny wykład dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, którego przedmiot stanowiła analiza obowiązujących regulacji prawnych wyznaczających wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. W trakcie wykładu omawiałem m.in. podstawy prawne świadczenia tego rodzaju usług, prawa i obowiązki podatników oraz wszystkie instrumenty prawne, które przysługują podatnikom na poszczególnych etapach prowadzonych postępowań. Osobną uwagę zwróciłem również na podstawowe tematy stanowiące przedmiot szczególnych dociekań i kontroli organów w toku prowadzonych postępowań.

Piotr Kostrzewski  


Opcje

Info