23.08.2010 r. Kontrola 2010 r., Koszty uzyskania przychodów, Kompednium świadczeń pracowniczych (Warszawa, Katowice)

23 08 2010

W dniach 18-20.08.2010 r. odbyłem w Warszawie oraz w Katowicach trzy seminaria podatkowe poświęcone aktualnym problemom w następujących obszarach:

kontroli podatkowej oraz kontroli skarbowej (po ostatniej nowelizacji ustawy uoks),

kategorii kosztów uzyskania przychodów w świetle najnowszych linii orzeczniczych, oraz

konsekwencji podatkowych świadczeń pracowniczych (w szczególności, w świetle ostatniej kontrowersyjnej uchwały NSA dotyczącej opodatkowania u pracowników przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń w przypadku abonamentów z ceną określoną w sposób ryczałtowy). 

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info