23.02.2011 r. Podatki 2011 r., praktyczne problemy (Katowice)

28 02 2011

W 22.02.2011 r. przeprowadziłem w Katowicach kolejny wykład dotyczacy aktualnego stanu prawnego obowiązującego od stycznia 2011 r. na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Zakres merytoryczny wykładu uzupełniłem o analizę bieżących, najważniejszych orzeczeń sądowych, wyznaczających podstawowe granice opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT a także praktyczne rozwiązania stanów faktycznych aktualnie kontrolowanych w zakresie ww. tytułów podatkowych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.  

23.02.2011 r. Piotr Kostrzewski


Opcje

Info