21.04.2010 Podatek od nieruchomości w zpchr – Rzeszów

24 04 2010

W dniu wczorajszym odbyłem w Rzeszowie kolejne seminarium podatkowe, podczas którego komentowałem interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 5.03.2010 r. wyłącząjącą możliwość zaliczania do kosztów podatkowych przez podaników prowadzących zakłady pracy chronionej kwot podatku od nieruchomości, tj. środków pochodzących ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatudnianiu osób niepełnosprawnych. Z orzecznictwa NSA jednoznacznie wynika, iż środki finansowe faktycznie przekazane na fundusz, w którym mowa w ww. ustawie, spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów (wyrok NSA z 24.02.2009 r. II FSK 1652/07).

Piotr Kostrzewski 


Opcje

Info