21.03.2011 r. Podatek VAT w branży transportowej (Gdańsk)

29 04 2011

Problemy związane z praktyką funkcjonowania podatku VAT w branży transportowej stanowiły podstawowy przedmiot wykładu zreazliowanego dla portalu podatki.biz w dniu 21.02 br. w Gdańsku. Szczególną uwagę poświęciłem na analizę konkretnych stanów faktycznych oraz rozstrzygnięć zapadłych w aktualnym orzecznictwie sądowym.

21.03.2011 r. Piotr Kostrzewski


Opcje

Info