20.01.2011 r. Podatki 2011 r. – praktyczne problemy (Warszawa)

14 02 2011

Praktyczne problemy występujące na gruncie podatku dochodowego od osób ficznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT stanowiły przedmiot wykładu, który odbyłem w dniu 20.01.2011 r. dla portalu podatki.biz w Warszawie. Nowy stan prawny wprowadzony przez ustawodawcę z dniem 1 stycznia 2011 r. uzupełniłem o kompleksową analizę najnowszych rozstrzygnięć sądowych najbardziej problematycznych zagadnień wystepujących w obszarze wszystkich ww. tytułów podakowych.

Piotr Kostrzewski 


Opcje

Info