19.01.2011 r. Podatkowe kompendium świadczeń pracowniczych 2011 (Warszawa)

14 02 2011

W dniu 19 stycznia br. przeprowadziłem w Warszawie wykład poświęcony konsekwencjom podatkowym świadczeń pracowniczych w stanie prawnym obowiązującym w roku 2011. W toku wykładu oprócz treści odpowiednich przepisów, na podstawie analizy poszczególnych stanów faktycznych omówiłem zagadnienie nieopłatnych świadczeń na rzecz pracowników, konsekwencje świadczeń pracowniczych na gruncie ustawy o podatku VAT, jak również konsekwencje podatkowe ostatnich orzeczeń sądowych, w tym m.in. uchwały NSA z 24.05.2010 r. w sprawie abonamentów medycznych (II FPS 1/10), czy wyroku NSA z 15.09.2010 r. w sprawie dojazdów pracowników do pracy (I FSK 536/08).

Zagadnienie opodatkowania pakietów medycznych ostatecznie zostanie rozstrzygnięte przez pełen skład Izby Finansowej NSA.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info