16.09.2010 r., Świadczenia pracownicze, Kontrola podatkowa i skarbowa (Gdańsk)

5 10 2010

W dniu 15.09.2010 r. dla portalu Podatki.biz zrealizowałem w Gdańsku kolejny wykład dotyczący podatkowego kompendium świadczeń pracowniczych. W trakcie szkolenia, na podstawie konkretnych stanów faktycznych przedstawiłem kategorię przychodów pracowników, omówiłem również kwestię świadczeń nieodpłatnych, zwolnień oraz konsekwencji świadczeń na rzecz pracowników na gruncie ustawy o podatku VAT.

16.09.2010 r. przeprowadziłem w Gdańsku wykład dotyczący wszelkich kontroli i postępowań wykonywanych w obowiązującycm porządku prawnym przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Szczególny nacisk położyłem na kwestię odpowiedniego wykorzystania istniejących instytucji prawnych. Uczestnicy wykładu zostali również zapoznani z nowelizacją ustawy o kontroli skarbowej oraz moim krótkim komentarzem do wprowadzonych zmian.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info