16.03.2011 r. Podatek VAT w branży transportowej (Warszawa)

29 04 2011

16.03.2011 r. prowadziłem w Warszawie nowy, obszerny, zamknięty wykład wertykalny, dotyczacy zagadnień związanych z praktyką funkcjonowania podatku VAT w branży transportowej. Zasady opodatkowania podatkiem VAT firmy transportowej czy spedycyjnej, zagadnienie miejsca świadczenia usług transportowych, międzynardowy transport osób i towarów, problemowe zagadnienia praktyczne oraz analiza najnowszego orzecznictwa NSA a także wojewódzkich sądów administracyjnych stanowiły główny przedmiot omawianego szkolenia.

16.03.2011 r. Piotr Kostrzewski


Opcje

Info