15 i 17.03.2011 r. Podatek VAT w branży budowlanej (Katowice, Warszawa)

29 04 2011

W dniach 15 i 17.03.2011 r. w Katowicach oraz w Warszawie przeprowadziłem nowy, obszerny, zamkniety wykład wertykalny, poświęcony praktyce funkcjonowania podatku VAT w branży budowlanej. W toku wykładu oprócz obowiązujących regulacji prawnych i zasad opodatkowania podatkiem VAT dostaw nieruchomości, przedstawiłem bieżące problemowe zagadnienia praktyczne na podstawie analizy stanów faktycznych, omówiłem zmiany w zakresie podatku VAT obowiązujące od 1.01 br., a także najnowsze rozstrzygnięcia sądowe podejmowane przez NSA oraz wojewódzkie sądy administracyjne.

Piotr Kostrzewski


Opcje

Info