14.04.2011 r. Praktyka orzecznicza sądów administracyjnych (Warszawa)

29 04 2011

W dniu 14.04.2011 r. zrealizowałem dla portalu podatki.biz obszerny wykład dotyczący praktyki orzeczniczej sądów administracyjnych w bieżącym roku podatkowym. W toku wykładu oprócz instytucji skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, skargi kasacyjnej do NSA oraz drogi podatnika do ETS, przedstawiłem własne analizy oraz komentarze do najnowszych rozstrzygnięć NSA oraz wyroków wojewódzkich sądów adminitracyjnych zapadłych w ostatnim okresie czasu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od obób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

14.04.2011 r. Piotr Kostrzewski 


Opcje

Info