13.04.2011 r. Praktyczne warsztaty – prawo do odliczenia podatku VAT (Warszawa)

29 04 2011

13.04.2011 r. przeprowadziłem w Warszawie nowy wykład szkoleniowy w postaci praktycznych warsztatów dotyczacych podstawowego dla elementów konstrukcyjnych podatku VAT prawa do odliczenia podatku naliczonego przysługującego podatnikom tego podstawowego tytułu podatkowego. W toku wykładu szczególną uwagę skupiłem na określonych przez ustawodawcę warunkach formalnych umożliwiających odliczenie podatku VAT, określeniu terminu powstania prawa do odliczenia u poszczególnych podatników, analizie przesłanek wyłączających prawo do odliczenia podatku naliczonego a także najnowszego orzecznictwa sądowego zapadlego na gruncie ustawy o podatku VAT.

13.04.2011 r. Piotr Kostrzewski 


Opcje

Info