O doradcy

Piotr Kostrzewski
prawnik, doradca podatkowy
nr wpisu 10762

Specjalizacja:

 • reprezentacja podatników w postępowaniach sądowo-administracyjnych prowadzonych przed NSA oraz przed WSA (skargi kasacyjne oraz skargi sądowe),
 • reprezentacja podatników we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno-skarbowej, tj. w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz w postępowaniach prowadzonych przez organy kontroli celno-skarbowej, w tym także w postępowaniach odwoławczych,
 • dokumentacje podatkowe transakcji - dokumentacje transakcji zawieranych przez podmioty powiązane w znowelizowanym stanie prawnym obowiązującym od dnia 1.01.2017 r. oraz w ramach stanu prawnego funkcjonującego do dnia 31.12.2016 r.,
 • zgodne z prawem-optymalizacje podatkowo-prawne oraz projekty restrukturyzacyjne,
 • opinie prawne, audyty podatkowe, porady oraz konsultacje podatkowe,
 • wykłady oraz seminaria z dziedziny materialnego prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej.

Doświadczenie zawodowe:

 • Ponad 10 letnie doświadczenie pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej, kontrole podatkowe największych podmiotów gospodarczych, kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministra Finansów, uczestnik wielu postępowań w zakresie cen transferowych.
 • Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Podatkowego na UMK w Toruniu, posiada egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.
 • Wykładowca prawa podatkowego-prowadzi wykłady oraz seminaria z najciekawszych zagadnień z dziedziny prawa podatkowego dla Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, portalu Podatki.biz, Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy oraz w Toruniu a także podmiotów prywatnych.
 • Autor e-booka “Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (portal podatki.biz 2008 r.) oraz pozycji książkowej “Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy Wszechnica Podatkowa 2009 r.).
 • Autor filmów szkoleniowych z zakresu materialnego prawa podatkowego oraz filmów dotyczących pozycji podatnika w toku wszystkich procedur kontrolnych realizowanych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej (zrealizowanych dla portalu podatki.biz)
 • Współpracuje z wydawnictwami oraz portalami prawnopodatkowymi, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych (m.in. Gazeta Rzeczpospolita, portal Podatki.biz, Wydawnictwo “Ekspert Księgowy”, Wydawnictwo INFOR).

Rok 2017 - Nowelizacje prawa podatkowego

nowelizacje przepisów ustaw podatkowych oraz obowiązujących procedur kontroli (kontrola celno-skarbowa-prowadzona przez organy KAS), skutki prawne najnowszego orzecznictwa TS UE oraz wyroków NSA

Zakres merytoryczny oraz terminy aktualnych wykładów podatkowych:

20.02.2018-Nowelizacje podatku VAT i CIT w 2018 r. Podsumowanie zmian w podatkach w 2017 r. (Ostrów Wielkopolski)

25.01.2018-Nowelizacje podatku VAT i CIT w 2018 r. Podsumowanie zmian w podatkach w 2017 r. (Konin)

30.01 i 01.02.12.2018 r.-Jednolity Plik Kontrolny-obowiązek dla wszystkich podatników VAT od dnia 1.01.2018 r. Nowelizacja podatków VAT i CIT w 2018 r. Podsumowanie nowelizacji VAT oraz CIT w 2017 r. Rozwiązania praktycznych problemów, konsekwencje prawne. http://www.masterbiznes.pl/node/122 (Zakopane)

07.12.2017-Jednolity Plik Kontrolny-bezwzględny obowiązek od 1.01.2018 r. dla wszystkich podatników VAT. Nowelizacja podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r.  http://www.masterbiznes.pl/node/119 (Toruń)

05.12.2017-Nowelizacje podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r. (Kalisz)

29.11 i 1.12.2017-Jednolity Plik Kontrolny-obowiązek dla wszystkich podatników VAT od dnia 1.01.2018 r. Podsumowanie nowelizacji VAT oraz CIT w 2017 r. Zmiany w podatkach na rok 2018. http://www.masterbiznes.pl/node/118 (Zakopane)

28.11.2017-Nowelizacje podatku VAT w 2017 r. oraz w 2018 r. (Ostrów Wielkopolski)

27.09.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. - praktyczne problemy, konsekwencje prawne, orzecznictwo sądowe (Kazimierz Dolny)

28.06-30.06.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. Orzecznictwo sądowe, praktyczne problemy, konsekwencje prawne. Nowe możliwości kontroli podatników od 1.03.2017 r. - Krajowa Administracja Skarbowa (Kołobrzeg)

09.06.2017-Nowa procedura kontroli podatników-Krajowa Administracja Skarbowa od 1.03.2017 r. (Ostrów Wielkopolski)

08.06.2017-Nowa procedura kontroli podatników-Krajowa Administracja Skarbowa od 1.03.2017 r. (Kalisz)

31.05-2.06.2017-Analiza zmian w podatku VAT oraz w podatku CIT w 2017 r. Orzecznictwo sądowe, praktyczne problemy, konsekwencje prawne. Nowe możliwości kontroli podatników od 1.03.2017 r. - Krajowa Administracja Skarbowa (Kazimierz Dolny)